top of page

TOUR DATES

JUL 13 THR |  The Continental Club  |  Houston, TX
JUL 28 FRI  |  Eighteen Ten Ojamen  |  Houston, TX
AUG 18 FRI  |  Last Concert Cafe  |  Houston, TX
SEP 1 FRI  |  Eighteen Ten Ojamen  |  Houston, TX
SEP 15 FRI  |  Funk Fest TBA  |  Houston, TX
bottom of page